Tytan jest niezwykle wytrzymałym metalem, który ma niepowtarzalny metaliczno-biały wygląd, został stworzony do różnych zastosowań, od petrochemii, lotnictwa, nawigacji, półprzewodników, medycyny i tak dalej. Tytan CP jest znany jako niemagnetyczny, co jest jednym z powodów, dla których może być stosowany w sztucznych implantach kości i stawów. Tytan jest odporny na rezonans magnetyczny i burze w ludzkim ciele i nie powoduje eksplozji min, gdy jest stosowany w pociskach łodzi podwodnych. Następnie pojawia się pytanie, czy stopy tytanu są magnetyczne? Czy tytan klasy medycznej jest magnetyczny? Czy tytan jest bezpieczny w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI)?

Wyniki niniejszego badania sugerują, że chociaż tytan jest niemagnetyczny w normalnych warunkach, ma pewne właściwości magnetyczne. Właściwość ta nazywana jest paramagnetyzmem, co odnosi się do jego zdolności do odpychania pola magnetycznego i generowania pola magnetycznego przeciwnego do przyłożonego. W praktyce właściwość ta jest cenną cechą w różnych zastosowaniach inżynieryjnych, w tym MRI i symulacji magnetycznej.

Z tego powodu implanty wykonane z tytanu są mniej podatne na komplikacje związane z promieniowaniem rentgenowskim lub tomografią komputerową. Unikają również namagnesowania, gdy są wystawione na działanie pól elektromagnetycznych, takich jak te wytwarzane przez nowoczesną elektronikę. Ta właściwość tytanu oznacza również, że nie uruchamia on wykrywaczy metali na lotniskach. Chociaż tytan może mieć ograniczony zasięg magnetyczny, jego duża wytrzymałość na rozciąganie czyni go ważnym składnikiem wielu gałęzi przemysłu. Implantacja stopu tytanu może jednak mieć niewielki wpływ na obrazowanie rezonansu magnetycznego, co może wpływać na jakość obrazu, co musi zostać kompleksowo ocenione przez klinicystów w zależności od konkretnej sytuacji.

Kolejną zaletą tytanu jest jego niska gęstość. Wśród innych metali tytan ma najniższą gęstość. Dopasowanie gęstości tytanu do gęstości tkanki kostnej pomaga zmniejszyć ekranowanie naprężeń, utrzymać prawidłowy rozkład masy ciała w całej strukturze szkieletu i poprawić jakość obrazu w obrazowaniu. Ta cecha sprawia, że tytan jest preferowanym wyborem dla implantów biomedycznych, zwłaszcza tych w obszarze czaszkowo-twarzowym. Co więcej, implanty tytanowe są lekkie i nie ulegają degradacji z upływem czasu.

Pomimo wysokotemperaturowych właściwości tytanu, jego zastosowania biomedyczne są ograniczone. W rezultacie metal ten jest wrażliwy na alergie metaliczne. Na przykład tytan jest podatny na reakcje z różnymi biomateriałami. Nie oznacza to jednak, że tytan jest uczulony na złoto. Wykazano, że tytan może być stosowany w leczeniu pacjentów cierpiących na alergię na metale. W takich przypadkach zastosowanie tytanu w terapii magnetycznej nie ogranicza się do metali, ale jest również korzystne dla ludzkiego organizmu.