Energy Titanium jest obecnie jednym z wiodących na świecie dostawców i producentów materiałów metalowych klasy medycznej, dostarczamy różne półprodukty tytanowego trzpienia biodrowego, dynamiczną płytkę kości biodrowej, śruby kostne, śruby szypułkowe, stomatologiczne i inne precyzyjne produkty do kucia, pomagając producentom urządzeń medycznych i ich klientom zróżnicować wybory i poprawić wyniki. Naszym celem jest oferowanie kompletnych rozwiązań dla typowych komponentów, w tym fizycznego narzędzia i wiedzy na temat przetwarzania.

Te materiały tytanowe są stosowane w szerokiej gamie komponentów medycznych ze względu na ich wysoką odporność na korozję, doskonałą biokompatybilność i odporność na zużycie. Konsekwentnie koncentrujemy się na dostarczaniu tytanowych półproduktów medycznych oraz innych precyzyjnych produktów i usług kucia, pomagając producentom urządzeń medycznych i ich klientom w zróżnicowanym wyborze. Półprodukty, w tym: