Energy-Ti cung cấp một dòng sản phẩm đa dạng như thanh titan, phôi, tấm, tấm, dải, dây, ống và ống cho các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung để cung cấp chính xác sản phẩm bạn cần, bao gồm gia công, khoan, cắt, uốn, cắt, v.v. Năng lượng Titanium có thể phù hợp với nhu cầu Titanium của bạn. Các phân khúc và công nghiệp chính bao gồm:

  • Y tế và phẫu thuật
  • Hóa chất dầu mỏ
  • Không gian vũ trụ
  • Lớp phủ chân không
  • 3D In
  • Thể thao
  • Các ngành công nghiệp chung khác như bột giấy và giấy, thực phẩm và đồ uống, khai thác mỏ, v.v.